Ceník a odhady cen

Odhadnout cenu opravy porouchaného přístroje pouze podle popisu zákazníka a na dálku je velmi těžké, odhad může být zatížen chybou až 1000%. Je to dáno tím, že na dálku a jen podle popisu závady jsme jen přibližně schopni odhadnout, co všechno v porouchaném přístroji „odešlo“. Někdy se totiž popis závady zákazníkem omezí pouze na konstatování „zakouřilo se z toho a nehraje to“. Podle uvedeného příkladu to může být jednoduchá oprava v řádu stokorun včetně poštovného, ale také se může stát, že došlo k rozsáhlé destrukci některého obvodu, což opravu výrazně prodraží.

Daleko přesnější odhad ceny opravy jsme schopni udělat až po dodání přístroje do servisu a jeho diagnostice. Poté jsme schopni zákazníka telefonicky, nebo prostřednictvím sms informovat o předběžné ceně opravy.